úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Aktuality » Projekt Edison na naší škole

Aktuality

Projekt Edison na naší škole [05.11.2013]

Projekt Edison na naší škole

Projekt Edison? Jistě vás okamžitě napadne jméno slavného amerického vynálezce, který svými vynálezy ovlivnil snad každou domácnost na celém světě. Díky jemu se rozšířila v masovém měřítku elektřina, která je nezbytnou součástí pro fungování téměř všeho moderního, co vidíte kolem sebe. Bez elektřiny bychom si asi už ani život nedovedli představit. Dnešní svět aut, televize, počítačů, mobilů… A také angličtiny. Ta se dnes stává prostředkem, jak získat nové znalosti o všem, na co si vzpomenete. Také je to prostředek k tomu, aby spolu mohli komunikovat lidé z různých částí světa, aby se mohli lépe poznat, aby se odstranily předsudky, vyplývající z odlišnosti kultur. Angličtina se stala jakousi elektřinou, aby toto mohlo fungovat.
Před časem jsme jako škola byli osloveni agenturou AIESEC Zlín, která je zapojena do projektu Edison (Edukation, Drive, Internationality, Students, Opportunity, Network).
Účelem tohoto projektu je zapojit studenty vysokých škol z různých států světa do výuky základních a středních škol tak, aby po dobu šesti týdnů navštívili jeden stát, kde seznamují studenty škol se zvyky, kulturou a zajímavostmi země, ze které pocházejí. Dorozumívacím jazykem je samozřejmě angličtina. Tito studenti jsou ubytováni v rodinách našich studentů, a tak mohou přímo poznat něco z našeho života. Nabídka agentury se nám zalíbila, projekt tedy na přelomu září a října mohl začít.
Na naši školu dorazily čtyři studentky ze čtyř různých zemí. Brazílie, Hongkongu, Ukrajiny a Rumunska. S kolegyní Janou jsme se s nimi setkali na nádraží. Bohužel žáci, kteří si chtěli studenty vzít domů, byli většinou internátní, proto pouze studentka z Brazílie bydlela přímo v rodině jedné naší studentky po celou dobu pobytu, ostatní byly ubytovány spolu s našimi studenty přímo na našem internátě, který je součástí školy, a na víkend odjely s žáky domů. Abychom studenty důstojně přivítali, pozvali jsme je na večeři do známé restaurace Černý Orel v centru Kroměříže, kde působí také řada absolventů naší školy. Večer byl příjemný, jídlo výborné, obsluha vynikající.
Následující den, po krátkém pozdravení s ředitelem školy a ostatními vyučujícími, naši hosté vstoupili do tříd. Samozřejmě předcházela nervozita, protože není opravdu jednoduché v jejich věku (kolem dvaceti let) předstoupit před neznámou třídu a přednášet v angličtině. Nejdříve seznamovali studenty prostřednictvím power-pointové prezentace se svou zemí a pak se snažili konverzovat se studenty. V každé třídě byl přítomen učitel angličtiny, který v případě potřeby vypomohl. A co naši studenti? Po počátečním ostychu se osmělili a většinou přispěli k velmi dobré neformální atmosféře a využili svých znalostí angličtiny k různým zajímavým dotazům. Studenti čtvrtých ročníků pozvali naše hosty jeden večer dokonce na naše české pivo, aby se mohli dále zdokonalit v konverzaci. Z mého pohledu byla odvedena na obou stranách velmi dobrá práce.
Stážistky (tak jsme jim začali říkat) měly také samozřejmě možnost poznat naše nádherné město Kroměříž – Květnou zahradu, Podzámeckou zahradu a centrum města se zámkem. Přijala je také starostka města Kroměříže - přímo ve své kanceláři na kroměřížské radnici.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří s projektem nějak pomáhali, a to nejen svým kolegům pedagogům, ale také studentům, kteří se věnovali našim stážistkám a připravovali pro ně program. Považuji tento projekt za velmi úspěšný a doufám, že si v dalších letech zaslouží pokračování.
Mgr. Zdeněk Král, učitel AJ na SŠHS Kroměříž

Lenka Vlčková + Olena Vlasova, Ukrainian

V týdnu 30. září – 5. října k nám na školu zavítaly studentky ze zahraničí přes program EDISON.
Edison je jeden z programů mezinárodní organizace AIESEC, která je největší studentskou organizací na světě. Byla založena roku 1948, má 35 tisíc členů na celém světě, osm set poboček, je přítomna ve 107 zemích světa a působí na 1 700 univerzitách.
Čtyřčlenná skupina děvčat, která k nám přijela, měla pestré složení. Olena – Ukrajina, Ana Maria – Rumunsko, Celia – Hongkong, Narjara – Brazílie. Tři z nich byly ubytovány s námi na internátě (protože i my tu přes týden bydlíme) a jedna bydlela v hostitelské rodině v Kroměříži.
V pondělí ráno se děvčata seznámila s učiteli, kteří vyučují anglický jazyk, dále byla přivítána zástupkyní ředitele a nakonec samotným ředitelem. Všechny dostaly upomínkové předměty od školy.
Celý týden holky navštěvovaly různé třídy a prezentovaly svoji zemi. Zapojovaly nás do vyprávění a ptaly se na naši zemi. Bylo zajímavé srovnávat naše a jejich zvyky, ať už v jídle či v kultuře.
Ve středu si paní starostka Mgr. Hebnarová našla ve svém nabitém programu čas a přivítala studentky na radnici v obřadní síni. Poté je provedla i svou kanceláří a na závěr jim věnovala propagační materiály města Kroměříže.
Mimo tuto návštěvu jsme s těmito studentkami prošli Květnou i Podzámeckou zahradu, centrum města, vyšli jsme na Barbořinu a některé se podívaly i do Arcibiskupského zámku.
Jsem ráda, že se naše škola zúčastnila tohoto programu. Všichni studenti měli možnost poznat kulturu jiných zemí a zlepšit se v angličtině. Výhodu jsme měli my, co jsme s nimi bydleli, jelikož jsme měli mnohem více času na komunikaci a poznávání se.
Lenka Vlčková 3. E.

Karolína Bartošeková + Narjara Sacramento, Brazil

První říjnový týden k nám díky projektu Edison přijely čtyři slečny – stážistky z ciziny. Já si domů vzala jednu z nich, Narjaru z Brazílie. Má ráda psy, a proto byla moc ráda, když viděla jednoho i u nás. Pořád si s ním hrála. Rozuměly jsme si a měly jsme hodně společného. Po škole jsme chodily do města buď nakupovat, nebo jen tak po památkách. Dokonce si vyzkoušela i praxi v kuchyni.
Holky celý týden chodily po třídách a měly prezentace o své zemi, zvycích i jídlu. Bylo to velice zajímavé, občas i zábavné.
Ke konci týdne si udělaly výlet do Vídně, který si omylem prodloužily cestou přes Prahu. V neděli odjížděly sice ve spěchu, ale autobus stihly a úspěšně odjely do dalšího města.
A tak myslím, že nejen pro mě, ale i pro všechny třídy, které navštívily, to byla velice zajímavá zkušenost.
Karolína Bartošeková, 3. F

Marek Macek + Ana-Maria Melinte, Romania

Dne 29. září kolem páté hodiny k nám do Kroměříže zavítaly studentky z Číny, Rumunska, Brazílie a Ukrajiny. Já osobně jsem měl na starost studentku z Rumunska. Slečna vypadala přesně podle mého očekávání a chováním na mě působila trochu uzavřeně. Další den nás čekalo přivítání od učitelského sboru a od pana ředitele a hned potom jsme se všichni odebrali na Pavlákovu, kde čekal studentky program se žáky. I přes neznalost budovy se studentky s pomocí učitelů dokázaly zorientovat a vše proběhlo v pořádku. Po škole mě čekalo představení celé školy Aně a jelikož jí nebylo dobře, rozhodli jsme se, že do okolí Kroměříže se vydáme až v úterý. Ana a další dvě studentky byly ubytované na internátě, protože studenti, kteří si je chtěli vzít domů, byli také internátní. Vpodvečer jsme se všichni společně sešli na pokoji. Ledy byly prolomeny a začal jsem cítit, že si všichni rozumíme a anglický jazyk nikomu problém nedělá. Další den studentky opět čekaly přednášky ve škole. Po škole byla studentkám nabídnuta možnost jít se podívat na praxi v kuchyni, přijaly nadšeně všechny a čas strávený v kuchyni se jim velmi líbil. Po odpoledni stráveném v kuchyni jsme se rozhodli, že všichni společně vyrazíme do místní hospůdky poblíž internátu. Kolem šesté hodiny jsme vyrazili, kolem deváté hodiny jsme se vrátili a čas strávený pohromadě jsme si všichni užili. Ve středu nás čekala v 10 hodin návštěva radnice a přivítání od paní starostky. Na radnici jsme šli s paní Zezulákovou a panem ředitelem, vše proběhlo v pořádku, studentky se dozvěděly něco o historii města a dostaly informační brožurky. Odpoledne jsme se vydali všichni do města přes Podzámeckou zahradu, po cestě jsme navštívili malou zoo, prohlédli si zvenku zámek a navštívili centrum Kroměříže, přes Velké náměstí jsme zavítali do cukrárny na Milíčově náměstí. Poté jsme se vrátili na internát, unavení tak, že jsme nic dalšího nepodnikali. Další den studentky opět čekala přednášková rutina. Po škole nás čekala vycházka do Květné zahrady, i přes probíhající rekonstrukce jsme viděli hlavní část zahrady a studentkám se to líbilo. Po Květné zahradě jsme zavítali na Barbořinu, kde se studentkám líbil výhled, poté už jen cesta na internát, která se nám trochu zkomplikovala, jelikož jsme se ztratili. Po úspěšném návratu na internát jsme šli společně na večeři. Pátek byl pro studentky poslední den na naší škole, po přednáškovém dopoledni si pan učitel Král vzal studentky na vyjížďku do Kojetína a na představení města. V 7 hodin večer jsme já a Ana vyrazili do Hodonína, kde měla společně se mnou a mojí rodinou strávit víkend. Při příjezdu a vzájemném představení se se rodiče se zeptali na věci, které je zajímaly, a protože jsme byli unaveni, šli jsme spát. Další den, jsme se vydali na rozhlednu, kde zároveň probíhaly oslavy vína. Při zpáteční cestě do Hodonína jsme udělali menší zastávku, vysedli jsme blízko jezu a vydali jsme se k němu pěšky. Cesta k jezu kolem Moravy byla hezká, a Ana shledala srub nacházející se na jezu nejhezčím místem, které v ČR viděla. Poté nás čekala návštěva Hodonínského domu umění (cesta do galerie nám zabrala mnoho času, takže nám nezbylo tolik času na celou prohlídku, jak bychom chtěli, ale i tak jsme toho viděli dost). Poté už nás čekala jen návštěva v nedaleké čajovně, kterou jsem vybral na základě toho, že má Ana taková místa ráda. V čajovně se k nám připojili i rodiče a poté jsem jí zavedl do obchůdku, kde jsem jí dal na výběr nějakou památku na Hodonín. Večer jsme vyrazili do místního klubu, kde jsme úspěšně zakončili sobotní pobyt v Hodoníně. V neděli nás čekala brzká cesta do Kroměříže, vyráželi jsme v 11 hodin, ale na internátě jsme čekali do pěti hodin, jelikož zbývající studentky, které jely z Vídně, nasedly na špatný vlak a místo do Kroměříže jely do Prahy, takže jsme s Anou pobyli nějaký čas na internátě a kolem šesté jsem se s ní nadobro rozloučil. Byl to pro mě zážitek a zkušenost a jsem rád, že jsem měl možnost mít takovou příležitost a že jsem poznal lidi z jiných zemí. Také to byla výborná lekce v angličtině a doufám, že v budoucnu budu mít ještě možnost něco podobného opět vyzkoušet.
Marek Macek

Simona Ondřejková + Wing Sze Luk Celia, Hongkong

Školní projekt EDISON nám umožnil ubytovat si v rodinách studenty z různých zahraničních států, abychom poznali kulturu z jiných zemí a zdokonalili se v cizích jazycích. Od 29. září do 4. října naši školu navštěvovaly čtyři zahraniční studentky. A to z Rumunska, Ukrajiny, Brazílie a Číny. Tři bydlely na internátě se studenty a jedna dojížděla do rodiny, ve které byla ubytovaná. Cizinky navštěvovaly školu se studenty, měly pro ně nachystané prezentace a vyprávěly o svých zemích, kde bydlí, jaké jsou u nich zvyky, odpovídaly na dotazy. Vše nám říkaly v anglickém jazyce, takže jsme neměli nijak velké problémy s komunikací. Studenti měli možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímalo. Samozřejmě jsme měli nachystané plány na odpoledne, kdy s námi po škole trávily čas. Provedli jsme je po Kroměříži, navštívili radnici s paní Zezulákovou a panem ředitelem Hajným, kde nás přivítala paní starostka, dále jsme studentky provedli Květnou a Podzámeckou zahradou, dovedli na Barbořinu, z které měly výhled na celou Kroměříž, a nevynechali jsme ani hospůdku na Barbořině, tam jsme si užili všichni společně pohodový večer. Pro mě, jako Be Host Family pro studentky z Číny, to byla pozitivní zkušenost. Jsem ráda, že jsem s ní mohla trávit čas, myslím, že jsme si užili dost srandy a procvičili jsme si anglický jazyk.
Simona Ondřejková, 2. F

« zpět
Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet
Bankovní spojení : KB Kroměříž, č.ú.18231–691/0100
Reprezentační ples Střední hotelové školy a služeb
28.02.2020
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční reprezentační ples SŠHS, který se bude konat 28. února 2020
Pokračovací kurz carvingu v Kroměříži
19.01.2020
Ve dnech 13. a 14. ledna 2020 se na naší škole konal POKRAČOVACÍ KURZ CARVINGOVÉ AKADEMIE
Ekonomická olympiáda
08.01.2020
Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol.
Společnost Cheers v ZUŠ Kroměříž
23.12.2019
Stalo se už tradicí, že se na nás každoročně obrací Základní umělecká škola v Kroměříži s žádostí přípravy a prodeje občerstvení na Mikuláše. Letos tuto akci zajistila studentská společnost třídy 3. E CHEERS.
Studentská společnost CHEERS se věnuje ekologii
19.12.2019
Studentská společnost třídy 3. E CHEERS prodávala na Dnu otevřených dveří na naší škole své výrobky
26. ročník Vánoční klávesnice
19.12.2019
V předvánočním období jsme se sešli u vánočního stromečku k vyhodnocení soutěže „Vánoční klávesnice“.
© 2020 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz