úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Základní informace » Historie
tisk

Historie

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Základní kámenje škola, která je vytvořená sloučením několika škol. Historie začíná dne 7. října 1977, kdy byl položen základní kámen internátu mlékárenského průmyslu v Kroměříži. Slavnostní poklep provedl tehdejší generální ředitel Mlékárenského průmyslu Praha MVDr. Jiří Gabriel. Nezůstalo ale jen u stavby internátu. V létě 1982 vrcholily pod vedením prvního ředitele ing. Emila Vraníka práce na otevření nové školy. Bylo jí Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži na Pavlákově ulici. Již jméno ulice je příznačné, neboť profesor Pavlák byl významný český mikrobiolog a SOUP se v prvních letech své existence orientovalo především na přípravu pracovníků mlékárenského průmyslu. Zřizovatelem školy, otevřené 1. 9. 1982, bylo Generální ředitelství mlékárenského průmyslu Praha. Výuka byla zahájena s 255 žáky. V prvním ročníku byly otevřeny tři třídy učebního oboru biochemik se zaměřením pro mlékárenskou výrobu, druhé a třetí ročníky stejného oboru sem přešly z SOU ve Velkém Meziříčí a v Jeseníku. Do roku 1984 zde probíhala rovněž výuka v učebním oboru řezník-uzenář. Stalo se tak na základě dohody s GŘ průmyslu masného Praha. Jednalo se však vždy jen o první ročníky, pak žáci pokračovali ve studiu na SOUP v Brně.
V roce 1985 bylo SOUP převedeno pod podnikové ředitelství státního podniku Lacrum Brno. Zároveň zde byly otevřeny dva nové dvouleté učební obory: potravinářská výroba se zaměřením na výrobu cukrovinek a košíkářská výroba. Dvouleté učební obory byly vyučovány do roku 1992. V letech 1983–1990 bylo na škole realizováno dvouleté studium absolventů SOU jako kombinovaná forma studia (kombinace denního a dálkového) při zaměstnání. Studenti přicházeli z celých Čech a Moravy. Studium bylo zaměřeno na oblast mlékárenství, v té době nosnému programu školy. V roce 1989 byl otevřen čtyřletý studijní obor operátor potravinářské výroby. Poslední absolventi tohoto oboru maturovali v roce 1995.
V březnu 1987 zemřel první ředitel školy ing. Emil Vraník. Na jeho místo nastoupila RNDr. Jaroslava Peštuková, kterou vystřídal v roce 1990 na základě konkurzního řízení ing. Petr Hajný. Od roku 2018 je ředitelkou Ing. Hašová.
Ve školním roce 1990–1991 bylo SOUP vyčleněno z podnikového ředitelství Lacrum Brno a stalo se odštěpným závodem tohoto podniku. V roce 1991 pak bylo převedeno jako příspěvková organizace pod MŠMT ČR a nabylo také právní subjektivitu. Od tohoto roku se začal výrazně měnit charakter celé školy. Ve školním roce 1991–1992 zahájila škola výuku v tříletých učebních oborech pekař a cukrář. Dále zde byla zřízena rodinná škola ukončená po třetím (popřípadě na vlastní žádost po druhém) ročníku závěrečnými zkouškami. Žákyně, které splnily kritéria, pak postupovaly do čtvrtého – maturitního ročníku. Rodinná škola zde existovala do roku 1997. Od školního roku 1992–1993 se na SOUP začalo vyučovat učebnímu oboru kuchař-číšník. Ve stejném roce byla otevřena odborná škola – dvouleté studium zakončené závěrečnými zkouškami, při kterém žáci získávali vědomosti z celé široké oblasti potravinářských výrob. Po jejím ukončení měli žáci možnost pokračovat v jednoletém, odborně a prakticky zaměřeném studiu a získat výuční listy. Výuka v takto koncipované odborné škole probíhala do roku 1995.
V roce 1994 škola dostává nový název – Integrovaná střední škola v Kroměříži. Zároveň byl otevřen první tříletý stupeň hotelové školy, jejíž poslední absolventi ukončili toto studium ve školním roce 1997–98. V roce 1997 byli poprvé přijímáni žáci do čtyřletého maturitního studia – hotelnictví a turismus. V témže roce dochází k obnovení maturitního nástavbového studia pro vyučené absolventy. Nejdříve byly zřízeny třídy nástavbového oboru "podnikání" v oboru pekař, cukrář, kuchař nebo číšník, později byl připojen obor "společné stravování".
V roce 1998 dochází k dalšímu přejmenování školy na název Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Kroměříži.
Byly zřízeny velmi dobře vybavené cukrářské dílny, podařilo se získat prostory pekárny v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, SOU a SOŠ získala do pronájmu Kavárnu Slávia v Kroměříži. V areálu školy byla vybudována školní restaurace, bar a cvičná kuchyně.
V roce 2002 došlo ke sloučení školy se Středním odborným učilištěm zemědělským a k převedení učebních oborů "chovatel koní a jezdec", "zahradník" a "řezník-uzenář". Zároveň škola získala sportovní areál na pionýrské louce v areálu Podzámecké zahrady a stáje včetně koní v tzv. Hubertcentru.
V roce 2004 bylo ve škole zřízeno ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně detašované pracoviště této univerzity a bylo otevřeno bakalářské studium v denní i kombinované formě ve studijním programu "chemie a technologie potravin“ studijní obor "technologie a řízení v gastronomii". V roce 2007 pak i kombinovaná forma magisterského studia, zakončená titulem "inženýr". V roce 2012 bylo toto pracoviště přesunuto do sídla UTB ve Zlíně.
Ke dni 1. září 2005 došlo ke změně názvu školy na Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, který odpovídá lépe a výstižněji struktuře školy.
V roce 2008 byla škola sloučena s Odborným učilištěm a Praktickou školou Kroměříž, která měla sídlo na Mánesově ulici v Kroměříži. Škola tak začala vyučovat i obory kategorie "E" a "C", tedy obory "Stravovací a ubytovací služby – zaměření Kuchařské práce", "Potravinářská výroba – zaměření Cukrářské práce", "Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce a údržba", "Zednické práce" a dvouletý obor "Praktická škola dvouletá". V roce 2009 byla výuka OU a PrŠ zcela převedena do areálu Na Lindovce.
Ke dni 1. 1. 2011 byla škola sloučena se Střední školou obchodu a gastronomie Koryčany, Zámecká 65, 768 05 Koryčany. Do výchovně vzdělávací nabídky přibyl obor "prodavač". Škola získala areál zámku a zámecké zahrady v Koryčanech.
Vysokou úroveň měla od začátku rovněž výchova mimo vyučování v domově mládeže, kde byli původně ubytováni téměř všichni žáci SOUP. Později byli do domova mládeže přijímáni žáci dalších kroměřížských středních, později i vyšších škol a v poslední době byla část lůžkové kapacity přebudována na typ vysokoškolských kolejí, část byla vyčleněna ke komerčnímu využívání.
Původní ubytovací nabídka 420 lůžek v domově mládeže na Pavlákově ulici byla stavebními úpravami rozšířena na 560 lůžek. Sloučením školy s SOU zemědělským se zvýšila ubytovací kapacita na 705 lůžek.
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která má v současné době asi 600 žáků a 280 zaměstnanců nabízí svým žákům vedle povinné výuky krásné zahraniční praxe prakticky po celé Evropě, zapojení svých členů do projektů, dotovaných Evropskou unií a dalším zájemcům může poskytovat nové formy vzdělávání, například v rekvalifikačních kurzech, nebo v odborných seminářích a školeních. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje s budoucími zaměstnavateli žáků a může ovlivňovat výukové osnovy jejich potřebám.

Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet
Bankovní spojení : KB Kroměříž, č.ú.18231–691/0100
Reprezentační ples Střední hotelové školy a služeb
28.02.2020
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční reprezentační ples SŠHS, který se bude konat 28. února 2020
Pokračovací kurz carvingu v Kroměříži
19.01.2020
Ve dnech 13. a 14. ledna 2020 se na naší škole konal POKRAČOVACÍ KURZ CARVINGOVÉ AKADEMIE
Ekonomická olympiáda
08.01.2020
Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol.
Společnost Cheers v ZUŠ Kroměříž
23.12.2019
Stalo se už tradicí, že se na nás každoročně obrací Základní umělecká škola v Kroměříži s žádostí přípravy a prodeje občerstvení na Mikuláše. Letos tuto akci zajistila studentská společnost třídy 3. E CHEERS.
Studentská společnost CHEERS se věnuje ekologii
19.12.2019
Studentská společnost třídy 3. E CHEERS prodávala na Dnu otevřených dveří na naší škole své výrobky
26. ročník Vánoční klávesnice
19.12.2019
V předvánočním období jsme se sešli u vánočního stromečku k vyhodnocení soutěže „Vánoční klávesnice“.
© 2020 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz