Kurzy

Základní barmanský kurz

České barmanské asociace, z.s. konaný ve dnech 11. – 15. 03. 2019 v SŠHS Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž zasedací místnost budova „H“

Základní barmanský kurz, produkt CBA, je veden licencovaným lektorem CBA p. Jaroslavem Labounkem, zřizovatelem Barmanské školy, členem Deutsche Barkeeper Union a členem Asociace hotelů a restaurací ČR a pí Evou Hlaviznovou, licencovanou lektorkou CBA. www.cbanet.cz, www.barskolalabounek.cz

Cílem kurzu je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oboru mixologie. Účastníci kurzu se seznámí se základy klasické a moderní mixologie. Teoretická výuka probíhá s využitím multimediální techniky. Při praktické výuce za dvěma open bary, pracují účastníci kurzu s osvědčenými prémiovými nápojovými ingrediencemi. Účastníci kurzu obdrží Skripta tréninkového a rozvojového programu Základního barmanského kurzu CBA.

Kurz probíhá formou denního studia, hodinová dotace kurzu závisí na počtu účastníků kurzu. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou v licenci CBA, která se skládá z písemného testu, výroby vylosovaného míšeného nápoje a ústní zkoušky. Absolventi obdrží Certifikát CBA v česko-anglické verzi o absolvování Základního barmanského kurzu CBA.

Absolventi kurzu mají možnost dále zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci v rámci členství v České barmanské asociaci, resp. v Junior Shaker Club CBA.

Doporučená cena Základního barmanského kurzu CBA pro jednoho účastníka je stanovena Českou barmanskou asociací ve výši 3.500,- Kč. /www.cbanet.cz/.

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

Vyhledávání