Historie školy

Historie školy

Historie školy začíná dne 7. října 1977, kdy byl položen základní kámen Domova mládeže Mlékárenského průmyslu. Stavba komplexu budov školy trvala pět let. Slavnostní otevření a zahájení nového školního roku proběhlo 1. září 1982 pod vedením prvního ředitele Ing. Emila Vraníka. Výuka byla zahájena s 255 žáky. Název ulice Pavlákova, kde je škola postavena, je příznačný, neboť profesor Pavlák, byl významný český mikrobiolog. V prvních letech své existence se škola orientovala především na přípravu pracovníků mlékárenského průmyslu.
 

Historie oborů školy

 • 1991/1992 zahájení výuky tříletých učebních oborů pekař a cukrář. Dále zde byla zřízena rodinná škola, která existovala do roku 1997.
 • 1992/1993 se začal vyučovat učební obor kuchař-číšník. Ve stejném roce byla otevřena odborná škola – dvouleté studium zakončené závěrečnými zkouškami. Výuka v takto koncipované odborné škole probíhala do roku 1995.
 • 1994/1995 škola otevírá první tříletý stupeň hotelové školy, jejíž poslední absolventi ukončili toto studium ve školním roce 1997/1998. V roce 1997 byli poprvé přijímáni žáci do čtyřletého maturitního studia – hotelnictví a turismus.
 • 1997/1998 dochází k obnovení maturitního nástavbového studia pro vyučené absolventy.
 • 2002/2003 převedení učebních oborů chovatel koní a jezdec, zahradník a řezník-uzenář ze SOUZ.
 • -2008/2009 se začínají vyučovat obory kategorie E a C, tedy obory stravovací a ubytovací služby, potravinářská výroba – zaměření cukrářské práce, strojírenské práce – zaměření zámečnické práce a údržba, zednické práce a dvouletý obor praktická škola dvouletá.
 • 2011/2012 do výchovně vzdělávací nabídky přibyl obor prodavač.


Významná data v historii školy

 • 1982 Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži, zřizovatel Generální ředitelství mlékárenského průmyslu Praha.
 • 1985 bylo Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži převedeno pod podnikové ředitelství státního podniku Lacrum Brno.
 • 1991 Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži převedeno jako příspěvková organizace pod MŠMT ČR.
 • 1994 škola dostává nový název – Integrovaná střední škola v Kroměříži.
 • 1998 dochází k dalšímu přejmenování školy na název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kroměříži.
 • 2002 došlo ke sloučení školy se Středním odborným učilištěm zemědělským a k převedení učebních oborů „chovatel koní a jezdec", „zahradník" a „řezník-uzenář."
 • 2004 vzniklo detašované pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2012 bylo toto pracoviště přesunuto do sídla UTB ve Zlíně.
 • 1. září 2005 došlo ke změně názvu školy na Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, zřizovatel Zlínský kraj.
 • 2008 byla škola sloučena s Odborným učilištěm a Praktickou školou Kroměříž a začaly se vyučovat obory kategorie E a C.
 • 2009 byla škola sloučena s Domovem mládeže a školní jídelnou Kroměříž ve Štěchovicích.
 • 1. 1. 2011 byla škola sloučena se Střední školou obchodu a gastronomie Koryčany.
 • 2014 Domov mládeže a školní jídelna Kroměříž ve Štěchovicích byla převedena pod Tauferovu SOŠ veterinární Kroměříž.


Ředitelé školy

 • 1982 - 1987 Ing. Emil Vraník
 • 1987 - 1990 RNDr. Jaroslava Peštuková
 • 1990 - 2018 Ing. Petr Hajný
 • 2018 Mgr. Ivana Hašová

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

 • dummy+420 573 504 511

 • dummy+420 573 504 611

 • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

zl kraj

.

Vyhledávání