Novinky

Způsob zajištění výuky během mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020

Vyhlášení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 5614/2004 Sb.

Po dobu platnosti tohoto opatření bude zajištěna výuka žáků distanční formou. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. V každé vyučovací hodině daného dne budou žákům zaslány úkoly ke studiu, včetně stanovení termínu jejich odevzdání a způsobu jejich hodnocení. Studijní materiály budou zasílány prostřednictvím aplikace Bakalář nebo prostřednictvím třídních emailových adres. Pokud budou mít žáci problém s třídním emailem, kontaktujte svého třídního učitele. Žáci mohou konzultovat s vyučujícími formou emailové korespondence. Emailové adresy jsou uveřejněny na webových stránkách školy. Žáci mají povinnost denně, kontrolovat třídní email nebo aplikaci Bakalář. Tímto způsobem budou vyučující předávat materiály ke studiu a úkoly s termíny odevzdání. V případě ztráty přístupového hesla do aplikace bakalář se obraťte na Mgr. Věru Zezulákovou.

Mgr. Ivana Hašová

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

© Copyright SŠHS 2020.

Vyhledávání