78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Délka přípravy 2 roky
Určeno pro hochy a dívky
Ukončení vzdělání: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední vzdělání

Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. ŠVP poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností se zaměřením na výživu a přípravu pokrmů, stolničení, rodinnou výchovu, ruční, pěstitelské a domácí práce,které povedou k jejich dalšímu profesnímu uplatnění. Získané znalosti a dovednosti mohou žáci využít v dalším vzdělávání.

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství, v chráněných dílnách), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Učební plán praktické školy dvouleté

Název školního vzdělávacího programu:       
Praktická škola dvouletá       
Délka a forma studia: dvouleté denní    
       
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů      
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník Celkem
       
a) Všeobecně vzdělávací předměty      
Český jazyk  1 1 2
Literární a dramatická výchova 1 1 2
Anglický jazyk  1 1 2
Matematika 2 2 4
Občanská výchova 1 1 2
Tělesná/zdravotní tělesná výchova 2 2 4
Zdravotní výchova 1 1 2
Nauka o přírodě 1 1 2
Informatika 1 1 2
Estetická výchova 2 2 4
b)  Odborné předměty       
Rodinná výchova 3 3 6
Stolničení 1 1 2
Společenská výchova 1 1 2
c) Praktické činnosti      
Výživa a příprava pokrmů 10 10 20
Ruční a řemeslné práce 4 4 8
       
CELKEM 32 32 64

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

zl kraj

.

Vyhledávání