S výučním listem

65-51-H/01 Kuchař - číšník

ŠVP Číšník

Délka a forma studia
3 roky, denní studium

Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem

Podmínky přijetí
Základní vzdělání - ukončená devátá třída
Zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

Studiem tohoto oboru získáš střední vzdělání s výučním listem, které probíhá denní formou v prostorách školy a u smluvních partnerů. Praxi můžeš získat i v zahraničí jako je Itálie, Francie a Německo. Škola pořádá pro žáky různé typy kurzů, které probíhají v rámci výuky. Pokud tě obor opravdu bude bavit a budeš nejlepší, můžeš reprezentovat školu na gastronomických soutěžích. Po úspěšně ukončeném studiu můžeš pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat maturitu.

Po ukončení studia najdeš uplatnění ve všech typech gastronomických zařízení.

Učební plán tříletého středního vzdělání s výučním listem

SŠHS Kroměříž Střední vzdělání s výučním listem
ŠVP Číšník, servírka                                                                          RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník
MŠMaT 28.6.2007 č.j.12698/2007-23 Dotace vyučovacích hodin
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy    
Názvy předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Jazykové a estetické vzdělávání       13 + 2
Český jazyk a literatura 1 + 1 1 + 1 1 3 + 2
Anglický jazyk 2 2 3 7
Německý jazyk 1 1 1 3
Společenskovědní vzdělávání     3
Občanská nauka 1 1 * 2
Právo * * 1 1
Přírodovědné vzdělávání       3
Fyzika 1 * * 1
Chemie 1 * * 1
Biologie a ekologie * 1 * 1
Matematické vzdělávání       4
Matematika 1 2 1 4
Vzdělávání pro zdraví       3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích       3
Informatika 1 1 1 3
Ekonomické vzdělávání       3
Ekonomika  1 1 1 3
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ        
Výroba pokrmů       14,5
Potraviny a výživa 1 1 1 3
Gastronomická zařízení 1 * * 1
Gastronomické technologie 2 1 0,5 3,5
Odborný výcvik 2 2,5 2,5 7
Odbyt a obsluha       49,5
Technika obsluhy 2 1,5 3 6,5
Odborný výcvik 13 15 15 43
Komunikace ve službách       2
Písemná a elektronická komunikace * 2 * 2
CELKEM 33 35 32 100

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

© Copyright SŠHS 2021.

Vyhledávání