S výučním listem

29-53-H/01 Pekař

ŠVP Pekař

Délka a forma studia
3 roky, denní studium
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky přijetí
Zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

Výuka je organizována formou čtrnáctidenních cyklů, ve kterých se střídá týden teoretického vyučování s týdnem praktického vyučování. Naučíš se ruční výrobu, ale i obsluhovat moderní strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Budeš znát celou řadu pekařských výrobků a umět technologické postupy výrobků. Odborný výcvik probíhá ve školní pekárně a v pekárnách regionu Kroměřížska. Pokud tě obor opravdu bude bavit, můžeš reprezentovat školu na celostátní pekařské soutěži Pekař roku. Po ukončení studia nejdeš uplatnění v různých typech pekárenského zařízení.

Pokud úspěšně ukončíš studium, můžeš pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat maturitu.

Tento obor je zařazen do systému podpory řemesel Zlínského Kraje v odborném školství a v rámci této podpory můžeš získat stipendium.

Učební plán tříletého středního vzdělání s výučním listem

SŠHS Kroměříž Střední vzdělání s výučním listem
ŠVP Pekař                                                                                             RVP 29-53-H/01 Pekař
MŠMaT 28.6.2007 č.j.12698/2007-23  Dotace vyučovacích hodin  
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy    
Názvy předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Jazykové a estetické vzdělávání       9 + 2
Český jazyk a literatura 1 + 1 1 + 1 1 3 + 2
Anglický jazyk 2 2 2 6
Společenskovědní vzdělávání     3
Občanská nauka 1 1 * 2
Právo * * 1 1
Přírodovědné vzdělávání       3
Fyzika 1 * * 1
Chemie 1 * * 1
Biologie a ekologie * 1 * 1
Matematické vzdělávání       4
Matematika 1 2 1 4
Vzdělávání pro zdraví       3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích       3
Informatika 1 1 1 3
Ekonomické vzdělávání       3
Ekonomika  1 1 1 3
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ        
Technická a technologická příprava       19
Pekařské suroviny 2 2 2 6
Pekařské stroje a zařízení 2 2 * 4
Pekařské technologie 3 2,5 3,5 9
Výroba a odbyt       50
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
CELKEM 33 35 31 99

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

© Copyright SŠHS 2020.

Vyhledávání