S výučním listem

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

ŠVP Jezdec a chovatel koní

Délka a forma studia
3 roky, denní studium

Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem

Podmínky přijetí
Základní vzdělání - ukončená devátá třída
Zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

Tříletý obor vzdělání Jezdec a chovatel koní vyžaduje dobrý zdravotní stav a tělesnou zdatnost. Připravíš se pro povolání v chovu koní, budeš umět ošetřovat koně všech kategorií, naučíš se jízdě na koni a získáš základní dovednosti pro práci kočího. Uplatníš se v rámci České republiky, ale i v zahraničí. V teoretickém vyučování vedle všeobecně vzdělávacích předmětů, kde se naučíš také jednomu cizímu jazyku, získáš potřebné odborné dovednosti v předmětech, mezi které se řadí základy chovu hospodářských zvířat, výživa a krmivářství, chov koní, teorie jízdy, dostihový řád, životospráva jezdce a další. V odborném výcviku se naučíš základům ošetřování a krmení koní, veterinárnímu ošetření koní, základům podkovářství a jezdeckému výcviku, různým druhům zápřeže a remontnímu výcviku. Seznámíš se také s chovem hříbat a chovem anglického plnokrevníka. V rámci výuky se budeš podílet na pořádání a organizaci jezdeckých dnů, aukcí a přehlídek. Budeš se podílet na pořádání jezdeckých závodů v parkurovém skákání „POHÁR MĚSTA KROMĚŘÍŽE“ pro žáky, ale také širokou veřejnost od soutěží stupně „ZL“ až po stupeň „S“.

Po ukončení studia najdeš uplatnění na všech pracovištích chovu koní jako ošetřovatel koní,  jezdec a kočí.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky můžeš pokračovat dvouletým nástavbovým studiem a získat maturitu.

Učební plán tříletého středního vzdělání s výučním listem

SŠHS Kroměříž Střední vzdělání s výučním listem
ŠVP Jezdec a chovatel koní                                                    RVP 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
MŠMaT 29.5.2008 č.j.6907/2008-23 Dotace vyučovacích hodin  
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy    
Názvy předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Jazykové a estetické vzdělávání       9 + 2
Český jazyk a literatura 1 + 1 1 + 1 1 3 + 2
Anglický jazyk 2 2 2 6
Společenskovědní vzdělávání     3
Občanská nauka 1 1 * 2
Právo * * 1 1
Přírodovědné vzdělávání       3
Fyzika 1 * * 1
Chemie 1 * * 1
Biologie a ekologie * 1 * 1
Matematické vzdělávání       4
Matematika 1 2 1 4
Vzdělávání pro zdraví       3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích       3
Informatika 1 1 1 3
Ekonomické vzdělávání       3
Ekonomika  1 1 1 3
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ        
Chov koní       39
Chov koní 4 3 3 10
Technická zařízení 1 * * 1
Odborný výcvik 8 10 10 28
Jezdectví       30
Jezdectví 2 2,5 1,5 6
Dostihový řád * 1 1 2
Odborný výcvik 7 7,5 7,5 22
CELKEM 33 35 31 99

 

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

© Copyright SŠHS 2020.

Vyhledávání