Odborné učiliště s výučním listem

23-51-E/01 Strojírenské práce

strojirenske

ŠVP Zámečnické práce a údržba

Délka a forma studia
3 roky, denní studium
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky přijetí
Zdravotní způsobilost
Určeno pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy
po splnění povinné školní docházky, nebo pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
Způsob ukončení studia
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

Naučíš se znalosti a dovednosti zámečnického oboru. Uplatníš se v pracovním procesu ve velkých, středně velkých i malých provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář.

Budeš ovládat základní úkony při ručním zpracování kovů a jiných materiálů (dělení materiálů, pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování), dovedeš pracovat podle technologických postupů a používat měřidla, zhotovovat součástky a sestavovat je ve výrobky, ručně i strojně opracovávat kovy, včetně povrchových úprav, provádět montáže, demontáže, opravy a seřízení jednoduchých strojů, obsluhu základních obráběcích strojů a opravovat a ostřit jednoduché pracovní nářadí a nástroje. Budeš chopen provádět jednoduchou údržbu zařízení budov a dílen. Dokážeš se orientovat v technické dokumentaci a tabulkách. Odbornou praxi můžeš získat v rámci výuky odborného výcviku ve škole a na smluvních pracovištích strojírenských firem.

Učební plán odborného učiliště s výučním listem

Název školního vzdělávacího programu:         
Zámečnické práce a údržba     
Délka a forma studia: tříleté denní    
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin      
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
         
a) Všeobecně vzdělávací předměty        
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
Zdravotní výchova 1 0 0 1
Informatika 1 1 1 3
         
b)  Odborné předměty        
Technologie 3 3 3 9
Strojírenská technologie 1 2 2 5
Stroje a zařízení 1 1 1 3
Odborné kreslení 2 1,5 1 4,5
Odborný výcvik 18 19,5 21 58,5
CELKEM 32 33 34 99

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

© Copyright SŠHS 2021.

Vyhledávání